Privacy

Persoonlijke gegevens

tekstborden.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.

De informatie wordt uitsluitend gebruikt in functie van onze services, met als doel:

  • een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
  • het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
  • het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
  • marktstudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen;
  • de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van tekstborden.be, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
  • direct marketing campagnes uit te voeren;
  • de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met tekstborden.be, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is, is onderworpen aan de voorafgaandelijke en specifieke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een e-mail naar het volgende adres: info@tekstborden.be

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zo lang dit nodig is om voornoemde doeleinden te bereiken. Ze zullen op geen enkele wijze worden meegedeeld aan derden.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@tekstborden.be

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan.

Op deze manier kan onze site beter afgestemd worden op de wensen van de bezoekers. Verder kunnen we via cookies aanbiedingen en promoties tonen omtrent producten die u kunnen interesseren.

Het gebruik van cookies heeft niet tot gevolg dat u gecontacteerd kan worden via email, noch dat hij kan gelezen worden door een andere website dan de website die de cookie heeft aangemaakt.

U kan uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.